Skip to main content
فهرست مقالات

اخبار (1)

کلید واژه های ماشینی : مرکز تحقیقات توتون ، مدیر مرکز تحقیقات توتون رضائیه ، وفائیمدیر مرکز تحقیقات توتون رضائیه ، تحقیقات توتون رضائیه توضیحات لازم ، سموم ، فریده دیبا توضیحات آقای مهندس ، مهندس ، شرکت دخانیات ایران ، مرکز تحقیقات توتون برنامه‌های دقیق ، کشاورزی

خلاصه ماشینی:

"در این مرکز عده زیادی ازمتخصصین ایرانی و کارشناسانخارجی با در اختیار داشتن وسایلو لابراتواری کاملا مدرن و مجهزو همه‌گونه و امکانات لازم و بااتکاء به آخرین اطلاعات علمیدر مورد توتون در صنعت سیگارسازی برای بهبود کیفیت توتونایران فعالیت میکنند همچنین با(به تصویر صفحه مراجعه شود)سرکار علیه بانو فریده دیبا توضیحات آقای مهندس رضا وفائیمدیر مرکز تحقیقات توتون رضائیه را استماع نمودند. 3-بخش تکنولوژی-کهبقیه در صفحه 80(به تصویر صفحه مراجعه شود)سرکار علیه بانو فریده دیبا هنگام بازدید و استماع توضیحات آقای مهندس وفائی مدیر مرکز تحقیقات توتون رضائیه بموازات کوششی که برای ازدیاد تولیدات بکار برده میشود،در زمینه شناخت آفات و امراضنباتی و روش مبارزه با آنها نیز باید اقدامات جدی بعمل آید. در کشور ما نیز تنوع زراعاتو شرایط اقلیمی و متفاوت سببشده است که آفات و بیماریهایگیاهی گوناگونی روی نباتات انتشاریابد،شناخت بیولژی این آفاتو تعیین سموم موثر و موقع مناسبمبارزه با آنها از جمله مباحثیاست که بوسیله دانش گیاهی پزشکیمورد مطالعه و دقت قرار داده میشودو درواقع پیشرفت حفظ نباتات بارشد علمی گیاه پزشکی ارتباط مستقیمدارد و هرقدر رشد گیاه پزشکیسریعتر باشد اثرات برنامه‌هایمبارزه با آفات بیشتر خواهد بود. در فاصله تشکیل دومین کنگرهگیاه پزشکی تاکنون سازمان حفظنباتات به پیروی از منویات شاهنشاهآریامهر رهبر خردمند ایران در انجامبرنامه‌های حفظ نباتات بموفقیتهایچشم‌گیری نائل آمده است در زمینهمبارزه با آفات عمومی که بهزینهدولت و بطور رایگان انجام میگیردبرنامه‌های وسیع مبارزه ملخ مراکشیو بومی،مبارزه باسن مضر غلات وموشهای صحرائی در سراسر کشوربنحو مطلوب و رضایت‌بخشی انجامگرفته و در مورد ملخ صحرائی نیزبا مقامات ذیصلاحیت بین المللی تماسدائم برقرار میباشد و عملیات دیدهبانی در مناطق جنوب غربی ایرانانجام میگیرد و اخبار مربوطهوسیله 13 دستگاه بی‌سیم مستقردر این مناطق همه روزه بمرکزمخابره میشود و بطور کلی آمادگیبرای مبارزه احتمالی با ملخ صحرائیاز هرجهت فراهم میباشد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.