Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی به وضع جمعیت در جهان

مترجم:

کلید واژه های ماشینی : جمعیت ، آهنک ، رشد ، موالید ، تقلیل ، افزایش جمعیت ، مرک‌ومیر ، آهنک مرک‌ومیر ، آهنک رشد جمعیت ، جهان

خلاصه ماشینی:

"بعدا این آهنک درکشورهای رشدیافته کنونی بین سالهای 1960 و 1970 به 19 در هزارتقلیل پیدا کرد،در عوض ارزیابی میشود که رطی تمام این دهها از جملهدهه 1970-1960 آهنک متوسط موالید در مجموعه مناطق کم‌رشد 40یا 41 در هزار بوده است در برخی از کشورهای دارای آهنک موالید زیادتردر طی سالهای اخیر تغییرات آشکاری بوقوع پیوسته و درنتیجه آهنک موالیدبنحوی قابل‌ملاحظه‌ای رو به تقلیل گذاشته است. بنابراین در مناطقرشد یافته جهان تنها مناطق شهری بوده است که بعنوان مرکز افزایش کلجمعیت شناخته شد و در مواردیکه مناطق روستائی قسمتی از ساکنین خودرا بسوی شهرهای فرستاد رشد و افزایش جمعیت شهرنشین بیشتر ازافزایش کل جمعیت آنها ثبت شده است،برعکس در مناطق در حال رشدکنونی جهان،جمعیت مناطق در همان زمان 215 میلیون نفر افزایش پیداکرد. توسعه شهرنشینی در مناطقدر حال رشد ارزیابی میشود که جمعیت مناطق شهری(شهرهای متجاوز از 20000نفری)کشورهای در حال رشد در طی سالهای 1950 در حدود 121 میلیوننفر افزایش پیدا کرده است در حالیکه جمعیت مناطق روستائی و شهرهایکوچک این منطقه در این مدت 236 میلیون ازدیاد یافته است. شهرهای بزرک کمتر از 500000 نفری کشورهای اروپائی 0/044 کلجمعیت اروپا را در سال 1920 و 0/044 کل جمعیت را در سال 194 و بالاخره0/043 آنرا در سال 1960 در خود جای میدادند نسبت‌های مربوطه در موردسایر مناطق رشد یافته عبارت از 0/049 در سال 1920 و 0/050در سال 1940 و 0/054 در سال 1960 است در حالیکه برای مناطق کمتر رشدیافته جهان این نسبت‌ها 0/020 و 0/028 و 0/042 به ترتیب در سه تاریخفوق الذکر بوده است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.