Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه پایبندی مذهبی با الگوهای ارتباطی زوجین

نویسنده:

علمی-پژوهشی (حوزه علمیه)/ISC (18 صفحه - از 103 تا 120)

کلیدواژه ها :

الگوهای ارتباطی زوجین ،پایبندی مذهبی و ناپایبندی مذهبی

Commitment ،Religious Non ،religious commitment ،marital communication patterns

کلید واژه های ماشینی : هوش هیجانی ، دانشجویان ، ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان رشته‌های تربیت‌بدنی ، شخصیت ، پژوهش ، رشته‌های تربیت‌بدنی و علوم تربیتی ، دانشجویان علوم تربیتی ، دانشجویان تربیت‌بدنی ، دانشجویان رشته‌های علوم تربیتی ، دانشجویان رشته‌های تربیت‌بدنی و علوم

این پژوهش با هدف بررسی رابطه پایبندی مذهبی با الگوهای ارتباطیزن و شوهر انجام گرفته است. حجم نمونه، شامل 121 زوج (242 نفر) از زوجین مراکزدانشگاهی تربیت معلم و حوزوی شهر اصفهانبود که با روش چند مرحله‌ای به صورت تصادفی انتخاب شد. برای اندازه‌گیری متغیر‌های پژوهشی از پرسش‌نامه الگوهای ارتباطی زوجین کریستنسن و سالاوی و پرسش‌نامه پایبندی مذهبی جان‌بزرگی استفاده شده است. داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری مختلف، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها حاکی از آن بود که بین پایبندی مذهبی و نوع الگوهای ارتباطی زوجین در سطح (01/0 >p) رابطه معناداری وجود دارد. همچنین تفاوت معناداری بین الگوهای ارتباطی زوجین (ارتباط سازنده متقابل، ارتباط توقع/کناره‌گیری، ارتباط توقع زن /کناره‌گیری مرد و ارتباط اجتنابی متقابل)، در افراد پایبند به مذهب در مقایسه با افراد ناپایبند به مذهب تفاوت معناداریوجود دارد. می‌توان از طریق پایبندی مذهبی، الگوهای ارتباطی زوجین را پیش‌بینی کرد و احتمالا با تغییر آن، الگوهای ارتباطی را نیز تغییر داد.

خلاصه ماشینی:

"243 روش پژوهش طرح پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است که به بررسی رابطة بین هوش هیجانی و ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان دختر رشته‌های تربیت بدنی و علوم تربیتی شهر تهران می‌پردازد. براین‌اساس، می‌توان این‌گونه استنباط کرد که رشد اجتماعی، که شکلی از هوش هیجانی است، مجموعه‌ای از مهارت‌های اجتماعی- رفتاری انطباقی فراگرفته‌شده است که فرد را قادر می‌سازد با افراد دیگر روابط متقابل مطلوب داشته باشد؛ واکنش‌های مثبت بروز دهد و از رفتارهایی که پیامدهای منفی دارند پرهیز کند. به‌نظر می‌رسد، این تفاوت نمایانگر روحیة جامعه‌گرایی، جسارت، ابراز وجود، فعال و باانرژی بودن است که سبب افزایش خود‌آگاهی، عزت نفس و گسترش روابط بین‌فردی بیشتر در دانشجویان تربیت بدنی می‌شود و به‌دنبال این رفتارها، دانشجویان رشته‌های تربیت بدنی، قدرت کنترل بیشتری روی تکانه‌ها، احساسات و عواطف خود دارند و بدین‌ترتیب، از قدرت مسئولیت‌پذیری و تعهد بیشتری برخوردارند و همة این موارد می‌تواند ناشی از کسب تجربه در میدان‌های متفاوت زندگی، تحصیلی و شخصی آنان باشد که چنین فرصت‌هایی، بالطبع برای دانشجویان رشته‌های علوم تربیتی کمتر است. در نگاهی وسیع‌تر می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که تعامل ویژگی‌های شخصیتی و هوش هیجانی می‌تواند به مربیان در انتخاب نوع بازیکن و سپردن مسئولیت‌ها کمک کند؛ زیرا همة دانشجویان، به‌ویژه دانشجویان تربیت بدنی، باید در موقعیت‌های هیجانی بسیار بالا همچون مسابقه‌های ورزشی رقابت‌آمیز، قدرت کنترل و انعطاف‌پذیری و درعین‌حال، سازش‌یافتگی بیشتری داشته باشند تا احیانا در مواقع شکست و باخت، تحمل فشار روانی و کوشش مجدد برای دستیابی به موفقیت را داشته باشند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.