Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی طرح واره های نقش جنسیتی و کلیشه های فرهنگی در دانش جویان دختر

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (20 صفحه - از 115 تا 134)

کلیدواژه ها :

نقش‌های جنسیتی ،جنسیت ،طرح‌واره‌های ذهنی ،کلیشه‌های فرهنگی

کلید واژه های ماشینی : جنسیتی، نقش‌های جنسیتی، نقش جنسیتی و کلیشه‌های فرهنگی، زنان، کلیشه‌های فرهنگی درباره‌ی زنانه‌گی، کلیشه‌های فرهنگی در دانش‌جویان دختر، مردان، پرسش نامه‌ی نقش جنسیتی بم، کلیشه‌های فرهنگی، طرح‌واره‌های

در این پژوهش، طرح‌واره‌های نقش جنسیتی و کلیشه‌های فرهنگی درباره‌ی زنانه‌گی و مردانه‌گی در گروهی از دانش‌جویان دختر با کاربرد پرسش‌نامه‌ی نقش جنسیتی بم و پرسش‌نامه‌ی اطلاعات فردی، بررسی شده است.هدف از این مطالعه، بررسی و شناخت صفات و ویژه‌گی‌های روان‌شناختی زنانه‌گی، مردانه‌گی و بررسی کلیشه‌های فرهنگی در رابطه با نقش‌های جنسیتی در دانش‌جویان دختر است.مطالعاتی از این دست، می‌تواند طرح‌واره‌های ذهنی مسلط و کلیشه‌های فرهنگی مربوط به جداسازی نقش‌های جنسیتی را کم‌رنگ‌تر سازد، هویت جنسیتی را هویتی پیچیده و چند عاملی بشمارد، آن را از ابعاد مختلف بررسی کند و بازاندیشی درباره‌ی کلیشه‌های فرهنگی زنانه و مردانه را پدید آورد.یافته‌ها نشان می‌دهد که دختران دانش‌جوی مورد مطالعه، در مقیاس زنانه‌گی در مقایسه با مقیاس مردانه‌گی تفاوت معنادار دارند؛به عبارت دیگر، تفاوت بین طرح‌واره‌های ذهنی زنانه و مردانه در این گروه معنادار است.هم‌چنین، ویژه‌گی‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دانش‌جویان با نقش‌های جنسیتی آن‌ها رابطه دارد.یافته‌ها بر اساس این دیدگاه که جنسیت پدیده‌ئی پویا، سیال و تغییرپذیر است و نقش‌های جنسیتی مجموعه‌ئی از منش‌ها است که همواره باید روزآمد شود، مورد بحث قرار گرفته است.

خلاصه ماشینی:

"جدول 2-میانگین، انحراف معیار و آزمون آماری‌ t برای مقایسه‌ی دو مقیاس زنانه‌گی و مردانه‌گی(31- N ) {T/Sشاخص‌های آماری/مقایس‌های جنسیتی میانگین انحراف معیار آزمون‌آماری‌ t برای مقایسه‌ی دو مقیاس زنانه‌گی 97/4 47/0 *24/3- t مردانه‌گی 54/4 88/0 30- fd S/T} *05/0 P این نتیجه در راستای نتایج مطالعات در غرب و مطالعات دیگر در کشورهای غیر عربی و دو مطالعه‌ی انجام شده‌ی قبلی در ایران است که نشان‌دهنده‌ی گرایش‌های فرهنگی همانند در میان دختران دانش‌جو است؛یعنی از لحاظ نسبت دادن یک سری ویژه‌گی‌ها و صفات زنانه به خویشتن، دانش‌جویان دختر مورد مطالعه، تفاوت معناداری با دیگر مطالعات انجام شده بر روی دختران ندارند و گرایش به طرح‌واره‌های ذهنی زنانه‌گی را بیش‌تر نشان می‌دهند و در مقیاس مردانه‌گی، در مقایسه با مقیاس زنانه‌گی نمره‌ی کم‌ترین کسب می‌کنند. در عین حال، بررسی وضعیت 6 صفت افزوده شده نشان می‌دهد که صفات برخوردار از هویت خانواده‌گی، دارای نقش در حفظ پیوند خانواده‌گی، دارای قدرت ایجاد دورنما برای خانواده، و متحمل، طرح‌واره‌های ذهنی مسلط دانش‌جویان دختر در این مطالعه است. بررسی ویژه‌گی‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دختران دانش‌جوی مورد مطاله که سنخیت جنسیتی آن‌ها در گروه مردانه طبقه‌بندی شده است، نشان می‌دهد که این گروه نیز به فرهنگ فارسی زبان تعلق داشته‌اند؛تمامی اعضای آن‌ها دارای پدر و مادر تحصیل کرده در سطح دیپلم یا دانشگاه، و از اقشار اجتماعی و اقتصادی بالا(بر حسب نوع درآمد و شغل)بوده و آرمان‌های تحصیلی بالا برای خویش در نظر داشته‌اند(تمایل به رسیدن به درجه‌ی دکتری تخصصی در رشته‌ی خود)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.