Skip to main content
فهرست مقالات

جهانی شدن و تغییر هویت اجتماعی زنان بررسی موردی در دو شهر شیراز و استهبان

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (28 صفحه - از 5 تا 32)

کلیدواژه ها :

جهانی شدن ،هویت اجتماعی

کلید واژه های ماشینی : هویت، زنان، هویت اجتماعی زنان، شیراز، شهرهای شیراز و استهبان، جهانی شدن، تغییر هویت اجتماعی زنان بررسی، هویت اجتماعی زنان بررسی موردی، فرآیند، گیدنز

جهانی شدن پدیده ای است که در چند دهه ی گذشته جامعه ی جهانی را با شدت و ضعفی متفاوت تحت تاثیر خود قرار داده و ایران به عنوان یکی از اعضای این جامعه، در دهه های پیشین اندک اندک تحت تاثیر آن قرار گرفته است. با گذر زمان، تاثیر این فرآیند بر ایران بیش تر شده است و هیچ بعدی از ابعاد زنده گی اجتماعی نیست که به گونه ای درگیر این فرآیند فراگیر نبوده یا مصون از آن باقی مانده باشد. این نوشتار، با به کارگیری نظریه ی واترز که خود آمیزه ئی از نظریه های گیدنز و رابرتسون است، تلاش دارد تا تاثیر فرآیند جهانی شدن را بر هویت اجتماعی زنان در دو شهر شیراز (مرکز استان فارس) و استهبان (یکی از مراکز شهرستانی این استان) بررسی کمی نمایند. بر پایه ی یافته های این بررسی، زنان شهر شیراز از آن جا که بیش تر تحت تاثیر این فرآیند قرار گرفته اند، هویت اجتماعی شان بیش تر دگرگون شده است.

خلاصه ماشینی:

"جهانی شدن و تغییر هویت اجتماعی زنان بررسی موردی در دو شهر شیراز و استهبان دکتر علی اصغر مقدس استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده‌ی جامعه‌شناسی،دانشگاه شیراز بیژن خواجه نوری دانش‌جوی دکتری دانشکده‌ی جامعه‌شناسی،دانشگاه شیراز چکیده {IBجهانی شدن پدیده‌ئی است که در چند دهه‌ی گذشته جامعه‌ی جهانی را با شدت و ضعفی متفاوت تحت تأثیر خود قرار داده و ایران به عنوان یکی از اعضای این جامعه،در دهه‌های پیشین اندک‌اندک تحت تأثیر آن قرار گرفته است. این نوشتار،با به کارگیری نظریه‌ای واترز که خود آمیزه‌ئی از نظریه‌های گیدنز و رابرتسون است،تلاش دارد با تأثیر فرآیند جهانی شدن را بر هویت اجتماعی زنان در دو شهر شیراز(مرکز استان فارس)و استهبان(یکی از مراکز شهرستانی این استان)بررسی کمی نمایند. معادله پیش‌بینی در مرحله‌ی پنجم با سطح معناداری بیش از 99 درصد،چنین خواهد بود: 5 X 0/534+4 X 0/529+3 X 0/524+2 X 0/517+1 X 0/494-42/355 Y جدول 10-متغیرهای وارد شده در معادله‌ی رگرسیون برای تبیین واریانس هویت اجتماعی زنان (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتیجه‌گیری در این پژوهش تأثیرات جهانی شدن را بر هویت اجتماعی زنان در شهرهای شیراز و استهبان بررسی کردیم و از آن‌جا که با روی کردی ساختی-فرهنگی به پدیده‌ی جهانی شدن و تأثیرهای آن بر پدیده‌ی انتزاعی هویت پرداختیم،از نظریه‌ی واترز که خود آمیزه‌ئی از دو نظریه‌ی فرهنگی گیدنز و رابرتسون است بهره جستیم. یافته‌های پژوهش نشان داد که تفاوت‌های معناداری میان زنان شیراز و استهبان به لحاظ نوگرایی،نگرش‌های نقش-جنسیت،آگاهی از جهانی شدن،به کارگیری فن‌آوری اطلاعاتی و رسانه‌ئی و هم‌چنین کاربرد کالاهای فرهنگی نو که خود متأثیر از جهانی شدن است وجود دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.