Skip to main content
فهرست مقالات

تاریخ تمدن ایلام!! حلقه ی گم شده تمدن خاورمیانه (1)

کلید واژه های ماشینی : ایلام ، تاریخ تمدن ایلام ، تمدن ، شوش ، نژاد ، تاریخ ، دشت ، سوزیان ، شهر شوش ، سرزمین

خلاصه ماشینی:

"تاریخ تمدن ایلام!!حلقه‌ی گم شده تمدن خاورمیانهبخش یکم پیش گفتار در حدود سه هزار سال قبل ازمیلاد،در دشت کارون،دولت قدیمایلام یا«الام» (MALE) کهپایتخت آن شهر شوش یا سوس بودتشکیل شد. دشت بزرگ ایلام به علت برخورداریاز آب دجله و شاخه‌های فرعی آنبسیار آباد و حاصل‌خیز بوده و درتاریخ به عنوان انبار غله و گندم،میوهو سایر فرآورده‌های کشاورزی خواندهمی‌شده است. در سرزمین ایلام یا«سوزیان»سهرودخانه‌ی بزرگ عبور می‌کردند: اول-کرخه که غربی‌ترین رودخانه‌یجاری در دشت سوزیان بود که آبآن شیرین و بسیار مورد توجه قرارداشت. اکنون از شوش جز تلی ویرانه چیزدیگری به جای نمانده است;اما درروزگاری این سرزمین محل تلاقیتمدن‌های بزرگ،شاه‌راه‌هایبازرگانی،سوداگران،صنعت‌گران،هنرمندان،دانش‌مندان و زنان ومردان تاریخ‌ساز بوده است. درجای جای سرزمین شوش امروزی ودر فاصله‌‍ی چند متری زمین آثارگران‌بهایی از چندین تمدن خاکشده در بستر دشت‌های گستردهایلام که امروز شوش و خوزستاننامیده می‌شود وجود دارد کهنشان‌های آشکاری از حضور یکزندگی پرشکوه و تمدن بزرگ در اینمنطقه بوده است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.