Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی دوباره به شرق شناسی

نویسنده:

مترجم:

(10 صفحه - از 52 تا 61)

کلید واژه های ماشینی : شرق ، شرق‌شناسی ، سیاسی ، انتقاد ، استعمار ، اروپا ، اسلام ، غرب ، تاریخ ، کتاب

خلاصه ماشینی:

"دلایل اصلیلزوم درک شرق به‌طور عام و عالم عرب به‌طور خاصاین است که اولا این منطقه نظر را به خود معطوف کرده وانسان را از جهات سیاسی،اقتصادی و فرهنگی،و یا بهدلایل دینی و ایمانی مخاطب قرار می‌دهد؛ثانیا آن رانمی‌توان به نحوی خنثی(عاری از ارزشها)،بی‌طرفانه وپایدار تعریف و تشریح کرد. -پاییز و سایر شرق‌شناسانی که در تفکر او شریکندقربانیان«جهالتی نظم‌یافته»اند:اینان مسلمانان را بهعنوان انسانهایی که به امپریالیسم معترض هستند،طعمتلخ استعمار را چشیده‌اند و در میان خود تفاوتهای زیادیدارند نمی‌شناسند؛به بررسی جدی تحقیقاتی که درکشورهای مختلف دربارۀ تاریخ اسلام و جمعیت‌هایاسلامی انجام می‌شود عنایتی ندارند؛به آنچه در تئورینقادی،علوم انسای و تحقیقات مربوط به آن و فلسفهمطرح می‌شود اعتنا نمی‌کنند،و نمی‌خواهند با انبوهنوشته‌های پرمحتوایی که در کشورهای اسلامی منتشرمی‌شود آشنا شوند و از مطالعۀ آنها گریزانند. راستش انتظار می‌رفت که منتقدان بتوانند اینموضوع را به‌طور کامل بفهمند که در غرب مسیحی معاصر،دشمنی با اسلام و آنتی سمیتیسم هر دو به یکسرچشمه رجوع دارند و یک روند تکاملی را نشانمی‌دهند؛و در این صورت می‌توان گفت که با بررسیعقاید و روش کار شرق‌شناسان،ممکن است در کشفجهات فرهنگی آنتی سمیتیسم نیز توفیق حاصل شود... یک نکتۀ عجیب دیگر حال به نکتۀ دیگری اشاره می‌کنم که نظر مرا به خودمعطوف کرده است:همان‌گونه که برخی از طرفدارانصهیونیسم تلاش خود را مصروف دفاع از شرق‌شناسی درمقابل مخالفان آن می‌کنند،بعضی از ناسیونالیست‌هایعرب نیز به طرز غیر قابل درکی خواهان ختم این‌گونهمباحثات هستند. با توجه بهاین نکته،می‌توانیم این موضوع را نیز به دانش خودبیفزاییم که در مفروضات معرفت‌شناسانه و تجربی تاریخجهان(که از نظر ایدئولوژیک ضد امپریالیست است)موضوعات فرهنگی مانند شرق‌شناسی یا اتنوگرافی بهطور شایسته بررسی نمی‌شوند،درحالی‌که اینموضوعات با امپریالیسم(که به تعبیری پدر تاریخ جهاناست)رابطۀ بسیار نزدیکی دا رند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.