Skip to main content
فهرست مقالات

شناسایی موانع توسعه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری رایانه ای در شرکت های تولیدی استان خوزستان

نویسنده:

ISC (30 صفحه - از 141 تا 170)

کلیدواژه ها :

اطلاعات ،سیستم اطلاعاتی حسابداری رایانه‌ای ،مهارت حسابداران ،دانش حسابداری‌ متخصصان رایانه‌ای

کلید واژه های ماشینی : موانع توسعه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری ، شناسایی موانع توسعه سیستمهای اطلاعاتی ، توسعه مناسب سیستمهای اطلاعاتی ، شرکتهای تولیدی استان خوزستان ، سیستمهای اطلاعاتی حسابداری مانع توسعه ، زمینه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری ، سیستمهای اطلاعاتی رایانه‌ای مانع ، حسابداری رایانه‌ای مانعی برابی توسعه ، عدم استفاده مدیران از اطلاعات ، آزمون

اطلاعات یک ثروت است و مانند هرکالای باارزشی،سودمندی و مزیت به همراه‌ دارد.از این‌رو،داشتن اطلاعات مفید مستلزم صرف هزینه است و برای حفظ این ثروت‌ باید ابزارهای لازم آن مهیا شود و نظام مناسبی تدوین گردد.در دنیای رو به رشد و تحول،کسی موفق است که در زمان لازم،مربوطترین و قابل اتکاءترین اطلاعات را در اختیار داشته باشد و برای تصمیم‌گیری بکار بندد.پیشرفتها و تحولات گسترده در عرصه‌های مختلف صنعت و تجارت به‌ویژه در زمینه فن‌آوری اطلاعات،حسابداری و همچنین تعامل میان آنهاایجاب می‌کند که همواره بین آنها هماهنگی مناسبی وجود داشته باشد و در طراحی و توسعه آنها دیدگاههای سیستمی حاکم گردد. این تحقیق به شناسایی موانع توسعه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری رایانه‌ای در شرکتهای تولیدی استان خوزستان پرداخته است.بدین منظور شش عامل به‌عنوان‌ موانع مؤثر در توسعه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری رایانه‌ای در شرکتهای مورد مطالعه بررسی گردیده و هریک از این عوامل در قالب یک فرضیه آزمون شده است. نتایج حاصل حاکی از این است که عدم استفاده مدیران از اطلاعات،عدم آگاهی مدیران‌ از قابلیتهای سیستمهای رایانه‌ای،پایین بودن مهارت حسابداران در استفاده از قابلیتهای‌ رایانه،پایین بودن دانش حسابداری متخصصان رایانه و عدم توصیه استانداردهای حرفه‌ در زمینه سیستمهای اطلاعاتی رایانه‌ای مانع توسعه مناسب سیتمهای مذکور شده ولی‌ بالا بودن هزینه‌های طراحی سیتمهای اطلاعاتی حسابداری رایانه‌ای مانعی برابی‌ توسعه آن نبوده است.همچنین داده‌های تحقیق باتوجه به میزان تحصیلات،رشته‌ تحصیلی و سابقه کار پاسخ‌دهندگان مورد بررسی قرار گرفته و آزمون‌های آماری نشان‌ می‌دهد که بین میزان تحصیلات،رشته تحصیلی و سابقه کار آزمون شوندگان با ادراک‌ آنها از موانع توسعه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری رایانه‌ای رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

خلاصه ماشینی:

"این تحقیق به شناسایی موانع توسعه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری رایانه‌ای در شرکتهای تولیدی استان خوزستان پرداخته است. موانع مؤثر در توسعه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری رایانه‌ای در شرکتهای مورد در زمینه سیستمهای اطلاعاتی رایانه‌ای مانع توسعه مناسب سیتمهای مذکور شده ولی‌ آنها از موانع توسعه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری رایانه‌ای رابطه معنی‌داری وجود توسعه مناسب سیستمهای اطلاعاتی حسابداری رایانه‌ای است. توسعه مناسب سیستمهای اطلاعاتی حسابداری رایانه‌ای است. منظور شده است در این آزمون یک طرفه،میانگین جامعه با عدد 3 مقایسه و باتوجه به‌ :H1 پایین بودن مهارت حسابداران در بکارگیری رایانه و استفاده از قابلیتهای آن،مانع توسعه مناسب سیستمهای اطلاعاتی حسابداری رایانه‌ای نمی‌باشد. به منظور آزمون فرضیه‌های فرعی از روش آماری کای دو استفاده شده است. مقایسه می‌شوند متغیر ادراک موانع توسعه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری با به عبارت دیگر،مقطع تحصیلات آزمودنیها تأثیری در ادراک آنها از موانع توسعه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری رایانه‌ای نداشته‌ به عبارت دیگر رشته تحصیلی آزمودنیها تأثیری در ادراک آنها از موانع توسعه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری رایانه‌ای نداشته است. ادراک آنها از مواقع توسعه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری رایانه‌ای رابطه ندارد. عبارت دیگر میزان تجربه و سابقه کار آزمودنیها تأثیری در ادراک آنها از موانع توسعه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری رایانه‌ای نداشته است. شناسایی موانع توسعه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری رایانه‌ای در شرکتهای تولیدی‌ توسعه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری موثر است به‌عنوان مثال عدم وجود همچنین در خصوص تهیه بسته‌های نرم‌افزارهای آماده حسابداری لازم است استانداردهای روشنی تدوین گردد و برای هرصنعت خاص و شرایط ویژه، این تحقیق صرفا به شناسایی موانع توسعه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری‌ تحقیق در خصوص سایر موانع توسعه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری مانند"

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.