Skip to main content
فهرست مقالات

جایگاه حسابرسی از دیدگاه استفاده کنندگان خدمات حسابرسی

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 47 تا 70)

کلیدواژه ها :

حسابرسان مستقل ،میزان اهمیت حسابرسی ،میزان اثربخشی انجام حسابرسی ،خدمات حسابرسی و استفاده‌کنندگان خدمات حسابرسی

کلید واژه های ماشینی : اطلاعات، دیدگاه‌های استفاده‌کنندگان خدمات حساب‌رسی، حساب‌رسی، حسابداری، دید استفاده‌کنندگان خدمات حساب‌رسی اهمیت، تعیین دیدگاه‌های استفاده‌کنندگان خدمات حساب‌رسی، جایگاه حساب‌رسی از دیدگاه استفاده‌کنندگان، استفاده‌کننده‌ی خدمات حسابرسی در رابطه، آزمون، اطلاعات اقتصادی

کمیته‌ی تدوین تئوری حسابرسی،وابسته به انجمن حسابداری امریکا،حسابداری را این‌گونه تعریف می‌کند: «حسابداری فرایند شناسایی،اندازه‌گیری و گزارشگری اطلاعات اقتصادی است که‌ برای استفاده‌کنندگان اطلاعات مزبور،امکان قضاوت و تصمیم‌گیری آگاهانه را فراهم‌ می‌سازد.» این تعریف سرآغازی در تشخیص ماهیت،دامنه و موضوع حسابرسی است. حسابرسی اغلب جزء لاینفک انتقال اطلاعات اقتصادی به شمار می‌آید و در نتیجه بازتاب‌ با اهمیتی در شناسایی و اندازه‌گیری اطلاعات پیشگفته دارد. گسترش روزافزون جوامع و پیچیدگی مسایل خاص آن‌ها،افزایش نیاز به اطلاعات‌ اقتصادی مربوط و در نتیجه افزایش تقاضا برای وجود سیستم‌ها و فرایندهایی که‌ فراهم‌کننده‌ی چنین اطلاعاتی هستند را ایجاد کرده است.همین عوامل موجب افزایش و گسترش نیاز به حسابرسی به‌عنوان قسمتی از کل فرایند انتقال اطلاعات شده است. در سال‌های اخیر بحث‌های فراوانی در مورد تغییرات و آینده حرفه‌ی حسابرسی‌ مطرح شده است.این امر بیانگر تأیید تلویحی نیاز حرفه به تطبیق خود به منظور برآوردن نیازهای جامعه اقتصادی فعلی است.پیش از تحقق تغییرات،درک روشن‌ وظیفه‌ی حسابرسی،توسط هریک از استفاده‌کنندگان،به منظور تعیین ضرورت یا اثربخشی تغییرات پیشنهادی اهمیت دارد.ازاین‌رو هدف اصلی تحقیق،تعیین دیدگاه‌های‌ استفاده‌کنندگان خدمات حسابرسی در مورد اهمیت و اثربخشی حسابرسی است. برای این تحقیق چهار فرضیه طراحی گردید.اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه‌ها با استفاده از پرسش‌نامه جمع‌آوری شد.دو فرضیه اول با استفاده از روش آماری توزیع‌ نرمال و دو فرضیه دوم با استفاده از تحلیل آماری خی‌دو آزمون گردیدند.آزمون‌ها در سطح معنی‌داری 05/0 انجام پذیرفت و نتایج حاکی از آن است که از دید پاسخ‌دهندگان، خدمات حسابرسی اهمیت دارد و به‌طور اثربخش انجام می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"گسترش نیاز به حسابرسی به‌عنوان قسمتی از کل فرایند انتقال اطلاعات شده است. استفاده‌کنندگان خدمات حسابرسی در مورد اهمیت و اثربخشی حسابرسی است. خدمات حسابرسی اهمیت دارد و به‌طور اثربخش انجام می‌شود. دلیل این موضوع رفع برخی از نیازها توسط خدمات حسابرسی است. هدف این تحقیق تعیین دیدگاه‌های استفاده‌کنندگان خدمات حسابرسی در مورد اهمیت‌ خدمات حسابرسی سرمایه‌گذاران هستند و چنانچه اطلاعات مالی برای این گروه تهیه‌ انجام حسابرسی از دید استفاده‌کنندگان خدمات حسابرسی اهمیت دارد. انجام حسابرسی از دید استفاده‌کنندگان خدمات حسابرسی اهمیت دارد. انجام حسابرسی از دید استفاده‌کنندگان خدمات حسابرسی اهمیت دارد. اطلاعات موردنیاز برای آزمون این فرضیه از پرسش‌نامه استخراج گردید. برای آزمون این فرضیه از تحلیل آماری خی‌دو در سطح معنی‌داری 05/0 استفاده شد. این آزمون برای جداول یک بعدی و دو بعدی انجام گرفته است. این نتیجه بیانگر اهمیت حسابرسی یعنی تأیید مجدد فرضیه اول تحقیق است. این آزمون برای سنجش ارتباط بین دیدگاه‌های گروه‌های پاسخ‌دهنده و نوع پاسخ‌ برای انجام این فرضیه نیز از تحلیل آماری خی‌دو در سطح معنی‌داری 05/0 استفاده‌ اثربخش حسابرسی یعنی تأیید مجدد فرضیه دوم تحقیق است. پرسش‌شونده در رابطه با انجام اثربخش حسابرسی وجود ندارد و فرضیه تأیید می‌گردد. خدمات مورد انتظار حسابرسی تهیه شده است: (به تصویر صفحه مراجعه شود) تحلیل میزان اثربخشی انجام خدمات حسابرسی از دید پرسش‌شوندگان انجام خدمات حسابرسی تهیه شده است. دارند که خدمات انتخابی حسابرسی به استثنای یک مورد به‌طور اثربخش انجام می‌شود. در این تحقیق دیدگاه استفده‌کنندگان خدمات حسابرسی در مورد اهمیت حسابرسی و حسابرسی و دولت برای تصمیم‌گیری در جهت افزایش شفافیت اطلاعات مالی به کار رود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.