Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل محتوای کارگاه ها و همایش های انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران دوره سوم 1386 تا 1388

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 9 تا 34)

کلیدواژه ها :

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮا‬‬‬ ،کتابداری و اطلاع‌رسانی ،انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران

کلید واژه های ماشینی : انجمن کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی ایران ، کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی ، کتاب ، تحلیل محتوای کارگاه‌ها و همایش ، موضوع کارگاه‌ها همایشها نشستها مجموع ، تحلیل محتوا ، همایشهای انجمن کتاب‌داری ایران ، اطلاعات ، همایشهای انجمن کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی ، کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی ایران دوره

واکاوی سخنرانیها و همایشهای انجمن کتابداری ایران، سیر تاریخی و نحوۀ تکامل رشتۀ کتابداری و اطلاع‌رسانی را در گذر زمان تا حدودی نمایان می‌سازد. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی و کیفی، به بررسی و دسته‌‌بندی موضوعات مطرح شده در کارگاه‌ها، سخنرانیها و همایشهای دورة سوم انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران در سالهای 1386 تا 1388 پرداخته شده است. یافته‌ها نشان داد از مجموع 162 کارگاه، سخنرانی و همایش، 68/95% مرتبط با کتابداری و اطلاع‌رسانی بوده و 32/4% ارتباط کمی با مباحث کتابداری و اطلاع‌رسانی داشته و بیشتر با سایر رشته‌ها مرتبط است. همچنین مشخص شد که برگزاری کارگاه‌ها، سخنرانیها و همایشها توسط انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران سیر صعودی داشته و طبق بررسی صورت گرفته، دامنة موضوعات ارائه شده نیز گسترش یافته است. بیشترین کارگاه‌ها و سخنرانیهای تخصصی برگزار شده مربوط به فهرست‌نویسی و رده‌بندی، اینترنت، نشر و ناشران وکتاب‌سنجی است. در نهایت، موضوعاتی که تاکنون در سخنرانیها و همایشهای انجمن به آنها پرداخته نشده است، نیز مشخص شد.

خلاصه ماشینی:

"در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی و کیفی، به بررسی و دسته‌‌بندی موضوعات مطرح شده در کارگاه‌ها، سخنرانیها و همایشهای دورة سوم انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران در سالهای 1386 تا 1388 پرداخته شده است. همچنین مشخص شد که برگزاری کارگاه‌ها، سخنرانیها و همایشها توسط انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران سیر صعودی داشته و طبق بررسی صورت گرفته، دامنة موضوعات ارائه شده نیز گسترش یافته است. روش پژوهش در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی و کیفی، به بررسی و دسته‌بندی موضوعات مطرح شده در کارگاه‌ها، سخنرانیها و همایشهای دورة سوم انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران طی سالهای 1386 تا 1388 پرداخته شده است. نتایج همچنین نشان داد مقوله‌های کارگاه‌ها و سخنرانیهایی موضوعات غیر مرتبط با کتابداری و اطلاع‌رسانی، تنها در چهار مقوله ارائه شده است که از میان آنها: موضوعات ترجمه، نقد کتاب و آموزش و ترویج ریاضی در رتبة اول و پس از آن موضوع تاریخ شفاهی در ردة دوم قرار دارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.