Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی گرایش های موضوعی کتاب های اطلاعاتی کودکان و نوجوانان طی سال های 1380 - 1384

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 159 تا 168)

کلیدواژه ها :

ایران ،ادبیات کودکان و نوجوانان ،کتابهای اطلاعاتی کودکان و نوجوانان

کلید واژه های ماشینی : گرایشهای موضوعی کتابهای اطلاعاتی کودکان ، کتابهای اطلاعاتی کودکان و نوجوانان ، کودکان و نوجوانان ، کتابهای اطلاعاتی ، انتشار کتابهای اطلاعاتی کودکان ، تعیین گرایشهای موضوعی کتابهای اطلاعاتی ، کتابهای اطلاعاتی منتشر‌شده ، عناوین کتابهای اطلاعاتی منتشر‌شده ، گرایشهای موضوعی کتابهای داستانی کودکان ، کتابشناسی کتابهای اطلاعاتی منتشر‌شده

پژوهش حاضر به بررسی روند انتشار و گرایشهای موضوعی کتابهای اطلاعاتی کودکان و نوجوانان، طی سالهای 1380 تا 1384 می پردازد. هدف از این پژوهش، تعیین گرایشهای موضوعی کتابهای اطلاعاتی کودکان و نوجوانان طی سالهای مذکور و تعیین خلأها و کمبودهای موجود در موضوعات منتشر شده می باشد. بدین منظور، کتابشناسی کتابهای اطلاعاتی منتشر شده برای کودکان و نوجوانان، در پنج سال مورد مطالعه از طریق جستجو در پایگاه اطلاعاتی کتابشناسی ملی گردآوری و کلیه کتابها در 17 رده موضوعی دسته‌بندی شده‌اند. نتــایج پژوهش نشان می‌دهد که انتشار کتابهای اطلاعاتی کودکان و نوجوانان تنهـــا در فاصله سالهای 1380 تا 1381 روند رو به رشدی داشته است و از آن پس دچار سیر نزولی شده و در سال 1384 به پایین ترین میزان خود رسیده است.بیشترین درصد موضوعات منتشر شده طی سالهای 1380 تا 1384، به ترتیب مربوط به موضوعات علوم (2/38%)، سرگذشتنامه ها (26/16%)، و تاریخ و جغرافیا (9% ) می‌باشد. همچنین، موضوعات جامعه شناسی، کشاورزی، و ادبیات به ترتیب با 38/.%، 64/0% و 89/0% کمترین عناوین منتشر شده می باشند.

خلاصه ماشینی:

"تعداد و درصد گرایش موضوعی کتابهای اطلاعاتی چاپی طی سالهای 1380 تا 1384 سال موضوع 1380 1381 1382 1383 1384 جمع کل تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد علوم 28 95/29 82 61/43 63 23/34 56 36/32 68 12/53 297 2/38 اطلاعات عمومی 4 7/3 3 59/1 7 8/2 2 15/1 9 03/7 25 2/3 صنعت و تکنولوژی 2 85/1 6 19/3 5 71/2 9 2/5 6 68/4 28 58/3 اختراعات و اکتشافات 1 92/0 8 25/4 2 08/1 7 4/4 1 78/0 19 43/2 تاریخ و جغرافیا 12 1/11 8 25/4 10 43/5 40 12/23 1 78/0 71 9 فلسفه و دین 8 4/7 17 04/9 31 84/16 6 46/3 3 34/2 65 32/8 بهداشت و سلامتی 1 92/0 1 53/0 2 08/1 9 2/5 12 37/9 25 2/3 آموزش و پژوهش 2 85/1 4 11/2 5 71/2 0 0 0 0 11 4/1 ادبیات 1 92/0 1 53/0 0 0 5 89/2 0 0 7 89/0 محیط زیست 2 85/1 7 73/3 3 63/1 1 57/0 6 68/4 19 43/2 ورزش، بازی و سرگرمی 4 7/3 3 59/1 6 26/3 5 89/2 4 12/3 22 8/2 هنر 5 62/4 11 85/5 3 63/1 5 89/2 1 78/0 25 2/3 کشاورزی 1 92/0 0 0 3 63/1 0 0 1 78/0 5 64/0 سرگذشتنامه‌ها 31 7/28 31 48/16 25 02/19 18 4/10 12 37/9 127 26/16 کتابهای مرجع 3 77/2 5 65/2 2 08/1 7 04/4 3 36/2 20 56/2 روانشناسی 3 77/2 0 0 7 8/3 1 57/0 1 78/0 12 53/1 جامعه شناسی 0 0 1 06/1 0 0 2 15/1 0 0 3 38/0 جمع کل 108 100 188 100 184 100 173 100 128 100 781 100 آمارهای مربوط به سال 1381 نشان می دهد در این سال علوم با 82 عنوان کتاب (61/63%) بیشترین عناوین کتابهای منتشر شده را به خود اختصاص داده است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.