Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه دینداری و احساس امنیت در فضاهای شهری و روستایی - مورد مطالعه: شهرستان کوهدشت -

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 1 تا 20)

کلیدواژه ها :

دینداری ،احساس امنیت ،شهرستان کوهدشت ،فضاهای شهری و روستایی

کلید واژه های ماشینی : احساس امنیت ، شهرستان کوهدشت ، احساس امنیت در فضاهای شهری ، فضاهای شهری و روستایی ، احساس امنیت در شهرستان کوهدشت ، افزایش سطح احساس امنیت فرد ، ترس ، متغیرهای احساس امنیت ، همبستگی ، رابطه دینداری و احساس امنیت

با توجه به اینکه مهمترین هدف متخصصان و مسؤولان شهری ایجاد رفاه و آسایش شهروندان است، به همین علت، لذا احساس امنیت از مهمترین مقولات مورد توجه متخصصان برنامه‌ریزی شهری و علوم اجتماعی در چند دهة گذشته بوده است. گستره احساس امنیت در افراد، متأثر از عوامل متعددی است که یکی از مهمترین این عوامل دینداری و سطح اعتقادات فرد است که عاملی مهم در افزایش سطح احساس امنیت فرد در هنگام حضور در شرایط سخت و مکان‌های ناامن تلقی می‌شود. هدف این مقاله، بررسی روابط ابعاد دینداری با متغیرهای احساس امنیت در سطح شهرستان کوهدشت است. بدین منظور برای بررسی روابط ابعاد دینداری و احساس امنیت از روش تحقیق توصیفی– تحلیلی استفاده و داده‌های مورد نظر از منابع اسنادی و روش پیمایشی با انتخاب 400 نمونه تصادفی در 2 شهر و 10 روستای شهرستان کوهدشت جمع‌آوری و تحلیل شده است. دینداری در پنج بعد فکری، اعتقادی، مناسکی، تجربی و پیامدی و احساس امنیت در سه بخش احساس امنیت عمومی، رضایت از مسؤولان امنیتی و ترس از انواع فضاهای شهری و روستایی سنجش شده است. یافته‌های تحقیق حاکی از وجود همبستگی معنادار بین اکثر ابعاد دینداری با متغیرهای احساس امنیت است. همچنین، نتایج بررسی‌ها نشان‌دهنده این نکته است که ابعاد دینداری بیشترین ارتباط را با متغیر ترس از انواع فضاهای شهری و روستایی دارند. با توجه به یافته‌های تحقیق، ضرورت توجه به اصول و شعائر اسلامی و گسترش برنامه‌های مذهبی و فرهنگی به منظور افزایش سطح احساس امنیت مردم بیش از پیش احساس می‌گردد.

خلاصه ماشینی:

"جدول شماره 2- سنجش همبستگی بعد اعتقادی دینداری با متغیرهای احساس امنیت در شهرستان کوهدشت احساس امنیت عمومی رضایت از مسؤولان امنیتی ترس از فضاها بعد اعتقادی همبستگی پیرسون سطح معناداری 072/0 154/0 389 112/0* 028/0 389 147/0-** 004/0 389 تعداد داده‌ها منبع: یافته‌های پژوهش، 1390 3) بعد مناسکی (اعمال دینی): به منظور سنجش میزان اعتقاد و عمل به مناسک دینی، میزان اعتقاد و عمل پاسخگویان به اعمال دینی، از جمله نماز، روزه و قرائت قرآن مورد پرسش قرار گرفت. جدول شماره 3- سنجش همبستگی بعد مناسکی دینداری با متغیرهای احساس امنیت در شهرستان کوهدشت احساس امنیت عمومی رضایت از مسؤولان امنیتی ترس از فضاها بعد مناسکی همبستگی پیرسون سطح معناداری 284/0** 006/0 391 062/0 224/0 391 189/0-* 028/0 391 تعداد داده‌ها منبع: یافته‌های پژوهش، 1390 4) بعد تجربی: بعد تجربی شامل احساسات و تاثیراتی است که در ارتباط فرد با خداوند متعال در انسان به وجود می‌آید. جدول شماره 4- سنجش همبستگی بعد تجربی دینداری با متغیرهای احساس امنیت در شهرستان کوهدشت احساس امنیت عمومی رضایت از مسؤولان امنیتی ترس از فضاها بعد تجربی همبستگی پیرسون سطح معناداری 041/0 31/0 399 047/0 349/0 399 153/0-** 002/0 399 تعداد داده‌ها منبع: یافته‌های پژوهش، 1390 5) بعد پیامدی (آثار دینی): این موضوع به اعمال و باورهای روزمره زندگی انسان مربوط است و به طور کلی، معلول و پیامد ابعاد دیگر دینداری در جامعه است؛ از قبیل دقت در کسب روزی حلال و کمک به مستمندان و شرکت در امور خیریه."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.