Skip to main content
فهرست مقالات

سرقت ادبی عبدالواسع جبلی از دیوان سنایی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 85 تا 106)

سرقت ادبی موضوعی است که از گذشته تا امروز دامنگیر شاعران و نویسندگان بوده و در بین کسانی که توانایی آفرینش اثری درخور و شایسته نداشته اند، رواج داشته است؛ حتی شاعران بزرگ و نام آور نیز گاه مرتکب سرقت ادبی شده اند. در این جستار ضمن نشان دادن شواهد و نمونه ها، سرقت های ادبی عبدالواسع جبلی، شاعر نامی قرن ششم از دیوان سنایی غزنوی، شاعر بزرگ هم دوره او، واکاوی شده است. در این بررسی به این نتیجه رسیده ایم که تمام انواع سرقات و به خصوص«انتحال» و «اغاره» را در دیوان عبدالواسع جبلی می توان دید. وی قطعاتی از شعر سنایی را در بیشتر قالب های ادبی و بخصوص قالب قصیده و غزل، سرقت کرده است

خلاصه ماشینی:

"(173 در دیوان عبدالواسع جبلی ، شاعر هم دورة سنایی ، که مستوفی او را معاصر سلطان سـنجر خوانـده است (مستوفی ، ١٣٨٧: ٧٤٠) و ابو سعد سمعانی متوفی در ٥٦٢ هجـری در مشـیخه ، ولادت وی را " فی حدود سنة ثمانین و اربعمائه " ذکر کرده است (به نقـل از: فروزانفـر، ١٣٦٩: ٣١٢)، بـه اشـعاری برمی خوریم که گاه تمام و گاهی قسمتی از آن در دیوان سـنایی نیـز یافـت مـی شـود کـه بـه زعـم نگارندگان این مقاله می توان آنها را مصداقی بارز برای انتحال و اغاره دانست که در دیـوان جبلـی بـا بسامد بسیار بالایی وجود دارند و همین بسامد بالا یکی از دلایلی است که احتمال اشتباه ناسـخین را کم رنگ می کند؛ همچنین تغییرات بعضی کلمات ، تبدیل و تغییر ضمایر در شعر سنایی و سرقت باقی شعر او به وسیلة جبلی ، سرقت ترکیب های مخصوص سنایی که در دیوان وی مسبوق به سابقه است و حذف تخلص سنایی و انتحال و اغارة دیگر ابیات شعر او، از موارد دیگری هستند که بدون شـک ، احتمال اشتباه ناسخین را بر طرف می کند که در جای خود به آنها می پردازیم ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت)