Skip to main content

حدیث حوزه

این نشریه از تاریخ 1394/11/08 دارای رتبه علمی-ترویجی(حوزه علمیه) می‌باشد.
دسته بندی موضوعی
علوم قرآن و حدیث
ناشر
مرکز تخصصي حديث حوزه
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
قطع
وزیری
دوره انتشار
دوفصلنامه
وابسته به
مرکز تخصصی حدیث حوزه
تلفن
32938923(025)
دورنگار
32938923(025)
آدرس اینترنتی
mheh.ahadithona.ir
صاحب امتیاز
مرکز تخصصی حدیث حوزه
مدیر مسئول
آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری
سر دبیر
مهدی غلامعلی
هیئت تحریریه
مدیر اجرایی
علی فرهمندیان
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
سعید صناعتی
ویراستار انگلیسی
هادی فراهانی
پست الکترونیک
hadith.pajuhesh@gmail.com
آدرس
قم بلوار شهید صدوقی مجتمع آموزشی شهید صدوقی فاز 3 مرکز تخصصی علوم حدیث
تاریخ ثبت در پایگاه
1391/06/28