Skip to main content

رشد و یادگیری حرکتی ورزشی

این نشریه از تاریخ 1380/10/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
تربیت بدنی
ناشر
دانشگاه تهران
عنوان قبلی
حرکت
عنوان انگلیسی
p-ISSN
2008-9333
قطع
وزیری
دوره انتشار
دوفصلنامه
وابسته به
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
تلفن
88630001(021)
دورنگار
88630001(021)
آدرس اینترنتی
https://jmlm.ut.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
مدیر مسئول
دکتر محمود گودرزی
سر دبیر
دکتر فضل اله باقرزاده
هیئت تحریریه
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
فاطمه جهانگیری
ویراستار انگلیسی
مریم مهدی زاده باغبانی
پست الکترونیک
harakat@ut.ac.ir
آدرس
تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان 15، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، دفتر نشریه
صندوق پستی
14398
تاریخ ثبت در پایگاه
1391/08/27