Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1380/03/01 تا 1395/12/29 دارای رتبه علمی-پژوهشی بوده است.
این نشریه از تاریخ 1396/01/01 تا 1397/12/29 دارای رتبه الف (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1398/01/01 تا 1398/12/29 دارای رتبه ب (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1399/01/01 تا 1399/12/29 دارای رتبه ب (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1400/01/01 دارای رتبه ب (وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
علوم اجتماعی
ناشر
دانشگاه خوارزمی تهران
عنوان قبلی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
p-ISSN
2476-6933
e-ISSN
2476-695X
قطع
وزیری
دوره انتشار
دوفصلنامه
وابسته به
دانشگاه خوارزمی
تلفن
86072701(021)
آدرس اینترنتی
https://jspi.khu.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه خوارزمی
مدیر مسئول
دکتر فاطمه جواهری
سر دبیر
دکتر سید حسین سراج زاده
هیئت تحریریه
دکتر منصوره اعظم آزاده؛ دکتر فرهنگ ارشاد؛ دکتر محمدحسین پناهی؛ دکتر فاطمه جواهری؛ دکتر بیژن زارع؛ دکتر سید حسین سراج زاده؛ دکتر ابراهیم فیوضات؛ دکتر مسعود گلچین؛ دکتر حسین مفتخری؛ دکتر محمد میرزایی؛ دکتر منصور وثوقی
پست الکترونیک
social.problam.iran@gmail.com
آدرس
تهران، خیابان شهید دکتر مفتح، شماره49، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
صندوق پستی
15815-3587
محل نشر
تهران
تاریخ ثبت در پایگاه
1391/09/25