Skip to main content

ادب فارسی

این نشریه از تاریخ 1387/06/09 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
ادبیات و زبانها
ناشر
دانشگاه تهران
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
Persian literature
p-ISSN
2251-9262
e-ISSN
2251-9262
قطع
وزیری
دوره انتشار
دوفصلنامه
وابسته به
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
تلفن
66978885(021)
آدرس اینترنتی
https://jpl.ut.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
مدیر مسئول
سر دبیر
دکتر علیرضا حاجیان نژاد
هیئت تحریریه
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
علی اصغر اسکندری
ویراستار انگلیسی
آدرس
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
تاریخ ثبت در پایگاه
1392/01/24