Skip to main content

پژوهش های زبانی

این نشریه از تاریخ 1390/02/18 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
ادبیات و زبانها
ناشر
دانشگاه تهران
عنوان قبلی
ادبیات و علوم انسانی
عنوان انگلیسی
p-ISSN
1026-2288
قطع
وزیری
دوره انتشار
دوفصلنامه
وابسته به
دانشگاه تهران
تلفن
66978882(021)
دورنگار
66978885(021)
آدرس اینترنتی
https://jolr.ut.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
مدیر مسئول
دکتر غلامعلی کریمی دوستان
سر دبیر
دکتر علی درزی
هیئت تحریریه
نیکلاس سیمز ویلیامز، محمدتقی راشد محصل، حسن رضایی باغ بیدی، علی اشرف صادقی، سیمین کریمی، یحیی مدرسی تهرانی، محمود جعفری دهقی، محمود بی جن خان، محمد عموزاده
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
jolr@ut.ac.ir
آدرس
تهران، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر مجلات دانشکده
تاریخ ثبت در پایگاه
1392/01/27