Skip to main content

هویت شهر

این نشریه از تاریخ 1388/12/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
هنر و معماری
ناشر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
p-ISSN
1735-9562
قطع
کتابی
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
تلفن
021-47912444،47912444
دورنگار
021-44861791
آدرس اینترنتی
http://hoviatshahr.srbiau.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
مدیر مسئول
دکتر حمید ماجدی
سر دبیر
دکتر فرح حبیب
هیئت تحریریه
دکتر ایرج اعتصام، دکتر بهناز امین زاده، دکتر فرح حبیب، دکتر سید محسن حبیبی، دکتر اسفندیار زبر دست، دکتر محمد مهدی عزیزی، دکتر علی غفاری، دکتر حمید ماجدی، دکتر محمد تقی زاده، دکتر محمد نقی زاده، دکتر هاشم هاشم نژاد
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
دکتر فرح حبیب و اعضای هیئت تحر
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
hoviatshahr@yahoo.com
آدرس
تهران، پونک، حصارک، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، ساختما علوم پایه، بلوک2، طبقه چهارم، دانشکده هنر و معماری
تاریخ ثبت در پایگاه
1392/05/07