Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1388/12/01 تا 1395/12/29 دارای رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1396/01/01 تا 1397/12/29 دارای رتبه ب (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1398/01/01 تا 1398/12/29 دارای رتبه ب (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1399/01/01 تا 1399/12/29 دارای رتبه ب (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1400/01/01 دارای رتبه ب (وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه از تاریخ 1396/01/01 تا 1396/12/29 دارای رتبه A+ (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1397/01/01 تا 1397/12/29 دارای رتبه A+ (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1398/01/01 تا 1398/12/29 دارای رتبه A+ (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1399/01/01 تا 1399/12/29 دارای رتبه A (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1400/01/01 تا 1400/12/29 دارای رتبه A (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1401/01/01 دارای رتبه A (دانشگاه آزاد) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
هنر و معماری
ناشر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
p-ISSN
1735-9562
e-ISSN
26765489
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
تلفن
44861681(021)داخلي 5320
دورنگار
44861791(021)
آدرس اینترنتی
https://hoviatshahr.srbiau.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
مدیر مسئول
دکتر حمید ماجدی
سر دبیر
دکتر فرح حبیب
هیئت تحریریه
دکتر ایرج اعتصام؛ دکتر سید محسن حبیبی؛ دکتر بهناز امین زاده؛ دکتر اسفندیار زبردست؛ دکتر محمد مهدی عزیزی؛ دکتر علی غفاری؛ دکتر محمد نقی زاده؛ دکتر هاشم هاشم نژاد
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
hoviatshahr@gmail.com
آدرس
تهران، پونک، حصارک، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، ساختما علوم پایه، بلوک2، طبقه چهارم، دانشکده هنر و معماری
تاریخ ثبت در پایگاه
1392/05/07