Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1388/02/05 دارای رتبه علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
حوزه سلامت
ناشر
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
p-ISSN
1735-577X
قطع
رحلی
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی شاهرود
تلفن
32394111(023)
دورنگار
32394852(023)
آدرس اینترنتی
knh.shmu.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی شاهرود
مدیر مسئول
دکتر جواد نوریان
سر دبیر
دکتر سهراب حاجی زاده
هیئت تحریریه
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
knh@shmu.ac.ir
آدرس
شاهرود، میدان هفتم تیر، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، معاونت پژوهشی و فناوری، دفتر مجله دانش و تندرستی
صندوق پستی
361473955
تاریخ ثبت در پایگاه
1392/05/15