Skip to main content

عرفانیات در ادب فارسی

این نشریه از تاریخ 1388/03/12 دارای رتبه علمی-پژوهشی(دانشگاه آزاد) می‌باشد.
دسته بندی موضوعی
ادبیات و زبانها
ناشر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
عنوان قبلی
p-ISSN
2008-7195
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
تلفن
081- 34481159
دورنگار
081- 34494159
آدرس اینترنتی
http://erfaniyat.iauh.ac.ir
مدیر مسئول
دکتر هادی خدیور
سر دبیر
دکتر مهدی شریفیان
هیئت تحریریه
دکتر سید احمد پارسا، دکتر هادی خدیور، دکتر وحید سبزیان پور، دکتر قدمعلی سرامی، دکتر مهدی شریفیان، دکتر قهرمان شیری، دکتر رضا صادقی شهپر، دکتر جهانگیر صفری، دکتر جلیل مشیدی، دکتر سید کاظم موسوی
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
رضا محمدیاری
ویراستار فارسی
دکتر هادی خدیور
ویراستار انگلیسی
دکتر هادی خدیور
پست الکترونیک
erfaniyat@iauh.ac.ir
آدرس
همدان، شهرک مدنی، بلوار پروفسور موسیوند، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
صندوق پستی
734
تاریخ ثبت در پایگاه
1392/08/12