Skip to main content

Economic StudiesIJES

این نشریه از تاریخ 1387/07/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
اقتصاد
ناشر
دانشگاه شیراز
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
Economic StudiesIJES
p-ISSN
2322-1402
قطع
وزیری
دوره انتشار
دوفصلنامه
وابسته به
دانشگاه شیراز
تلفن
6134469(071)
دورنگار
6276371(071)
آدرس اینترنتی
http://ijes.shirazu.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه شیراز
مدیر مسئول
دکتر سید مجتبی زبرجد
سر دبیر
دکتر علی حسین صمدی
هیئت تحریریه
مدیر اجرایی
محمود رضا نوشادی
مدیر داخلی
دکتر زهرا دهقان شبانی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
سید بهروز بهزادی
پست الکترونیک
ijes@rose.shirazu.ac.ir
آدرس
شیراز، میدان ارم، دانشگاه شیراز، کدپستی:7194685115
تاریخ ثبت در پایگاه
1392/08/13