Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1390/08/25 تا 1395/12/29 دارای رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1396/01/01 تا 1397/12/29 دارای رتبه ب (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1398/01/01 تا 1398/12/29 دارای رتبه ب (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1399/01/01 تا 1399/12/29 دارای رتبه ب (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1400/01/01 دارای رتبه ب (وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
ادبیات و زبانها
ناشر
دانشگاه یزد
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
p-ISSN
2322-5068
e-ISSN
25886762
قطع
وزیری
دوره انتشار
دوفصلنامه
وابسته به
دانشگاه یزد
تلفن
38210564(035)
دورنگار
38122096(035)
آدرس اینترنتی
http://mcal.yazd.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه یزد
مدیر مسئول
دکتر فاطمه قادری
سر دبیر
دکتر محمد علی آذرشب
هیئت تحریریه
محمدعلی آذر شب؛ دکتر رضا افخمی؛ دکتر سید خلیل باستان؛ دکتر خلیل پروینی؛ دکتر محمد خاقانی اصفهانی؛ دکتر انسیه خزعلی؛ دکتر حجت رسولی؛ دکتر غلامعباس رضایی هفتادر؛ دکتر وحید سبزیان پور؛ دکتر فاطمه قادری؛ دکتر بتول مشکین فام؛ دکتر فرامرز میرزایی؛ دکتر بهنام فارسی
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
jmcal@journals.yazd.ac.ir
آدرس
یزد، صفائیه، دانشگاه یزد، ساختمان استقلال، دفتر نشریه نقد ادب معاصر عربی
تاریخ ثبت در پایگاه
1392/09/25