Skip to main content

سیاست گذاری اقتصادی

این نشریه از تاریخ 1388/05/03 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
اقتصاد
ناشر
دانشگاه یزد
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
p-ISSN
2008-0131
قطع
وزیری
دوره انتشار
دوفصلنامه
وابسته به
دانشگاه یزد
تلفن
0351-8123202
دورنگار
0351-8210311
آدرس اینترنتی
http://ep.yazd.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه یزد
مدیر مسئول
دکتر زهرا نصراللهی
سر دبیر
دکتر کاظم یاوری
هیئت تحریریه
مدیر اجرایی
زهرا آقا بیگی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
مرضیه غفاری
ویراستار انگلیسی
احمدرضا اسلامی
پست الکترونیک
epjyazd88@gmail.com
آدرس
یزد صفائیه پردیس اصلی دانشگاه دانشکده اقتصاد، مدیریت، حسابداری، دفتر نشریه
تاریخ ثبت در پایگاه
1392/10/05