Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1390/06/14 تا 1395/12/29 دارای رتبه علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1396/01/01 تا 1396/12/29 دارای رتبه B (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1397/01/01 تا 1397/12/29 دارای رتبه B (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1398/01/01 تا 1398/12/29 دارای رتبه B (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1399/01/01 تا 1399/12/29 دارای رتبه B (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1400/01/01 تا 1400/12/29 دارای رتبه B (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1401/01/01 دارای رتبه B (دانشگاه آزاد) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
ادبیات و زبانها
ناشر
دانشگاه آزاد اسلامی
عنوان قبلی
اندیشه های ادبی
p-ISSN
1735-837X
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
علمی - پژوهشی دانشگاه آزاد
تلفن
34132270(086)
دورنگار
34132270(086)
آدرس اینترنتی
https://za.arak.iau.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه ازاد اسلامی اراک
مدیر مسئول
دکتر محمد رضا قاری
سر دبیر
دکتر شاهرخ حکمت
هیئت تحریریه
دکتر شاهرخ حکمت؛ دکتر میرجلال الدین کزازی؛ دکتر عباسعلی وفایی؛ دکتر جلیل مشیدی؛ دکتر محمد رضا قاری؛ دکتر محمد رضا زمان احمدی؛ دکتر محسن ذوالفقاری؛ دکتر احمدرضا یلمه ها
مدیر داخلی
دکتر محسن ایزدیار
ویراستار فارسی
دکتر محسن ایزدیار
پست الکترونیک
Zibashenasi91@gmail.com
آدرس
اراک، کیلومتر سه جاده خمین، شهرک دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی اراک، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی،دفتر فصلنامه صندوق پستی: اراک، 567-38135
تاریخ ثبت در پایگاه
1393/01/21