Skip to main content

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

این نشریه از تاریخ 1389/10/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
جغرافیا
ناشر
دانشگاه خوارزمی تهران
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
p-ISSN
2228-7736
قطع
کتابی
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشگاه خوارزمی تهران
تلفن
81582264(021)
دورنگار
88829359(021)
آدرس اینترنتی
http://jgs.khu.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه خوارزمی تهران
مدیر مسئول
زهرا حجازی زاده
سر دبیر
پرویز ضیائیان فیروزآبادی
هیئت تحریریه
شادروان دکتر محمدحسین گنجی، دکتر عباس بخشنده نصرت، دکتر محمد حسین پاپلی یزدی، دکتر حسن کامران، دکتر سیمین تولایی، دکتر یداله کریمی پور، دکتر حسن افراخته، دکتر عزت اله قنواتی، دکتر جعفر جوان، دکتر شهریار خالدی
مدیر اجرایی
محمد حسین ناصرزاده
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
journal.geography@yahoo.com
آدرس
تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 43، دانشگاه خوارزمی
صندوق پستی
15815-3587
تاریخ ثبت در پایگاه
1393/04/02