Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1390/02/01 تا 1397/12/29 دارای رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1398/01/01 تا 1398/12/29 دارای رتبه د (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1401/01/04 دارای رتبه ب (وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
ناشر
دانشگاه حکیم سبزواری
عنوان انگلیسی
Sport and Biomoto
e-ISSN
2228-723X
تلفن
34004407(057)
دورنگار
34004407(057)
آدرس اینترنتی
https://sbs.hsu.ac.ir
مدیر مسئول
رویا عسکری
سر دبیر
دکتر امیرحسین حقیقی
هیئت تحریریه
دکتر امیر حسین تحقیقی؛ دکتر حمید معرفتی؛ دکتر رویا عسکری؛ دکتر سجاد احمدی زاد؛ دکتر حمید رجبی؛ دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ دکتر رضا قراخانلو؛ دکتر عباس قنبری نیاکی؛ دکتر حمید محبی؛ دکتر علی اصغر رواسی؛ دکتر عباسعلی گایینی؛ دکتر مرضیه ثاقب جو؛ دکتر مهدی مقرنسی؛ دکتر سید علیرضا حسینی کاخک؛ دکتر رامین امیرساسان؛ دکتر ناهید بیژه؛ دکتر رابرت کرمر؛ دکتر سیدرضا عطارزاده حسینی؛ امیر حسین حقیقی
مدیر اجرایی
دکتر ندا بدری؛ ندا بدری
پست الکترونیک
sbs.su2010@gmail.com
آدرس
سبزوار- توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری - دانشکده علوم ورزشی،‌مجله ورزش و علوم زیست حرکتی
صندوق پستی
397