Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1391/07/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
جغرافیا
ناشر
دانشگاه خوارزمی تهران
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
Space Economics and Rural Development
p-ISSN
2322-2131
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشگاه خوارزمی
تلفن
88829359(021)
آدرس اینترنتی
https://serd.khu.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی
مدیر مسئول
دکتر زهرا بیگم حجازی زاده
سر دبیر
دکتر حسن افراخته
هیئت تحریریه
احمد اکبری؛ دکتر حسن افراخته؛ دکتر سیمین تولایی؛ دکتر محمد رضا رضوانی؛ دکتر محمد سلیمانی مهرنجانی؛ دکتر پرویز ضیائیان فیروزآبادی؛ دکتر بهلول علیجانی؛ دکتر مجتبی قدیری معصوم؛ دکتر حسن کامران دستجردی؛ دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
دکتر وحید ریاحی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
serd@khu.ac.ir
آدرس
تهران ، خیابان شهید مفتح، نرسیده به خیابان انقلاب، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم جغرافیایی، دفتر نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستایی.
تاریخ ثبت در پایگاه
1393/04/11