Skip to main content

کاوش نامه ادبیات تطبیقی

این نشریه از تاریخ 1390/02/12 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
ادبیات و زبانها
ناشر
دانشگاه رازی کرمانشاه
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
p-ISSN
2228-7639
قطع
کتابی
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشگاه رازی کرمانشاه
آدرس اینترنتی
http://jccl.razi.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه رازی کرمانشاه
مدیر مسئول
دکتر تورج زینی وند
سر دبیر
دکتر یحیی معروف
هیئت تحریریه
دکتر آذرتاش آذرنوش، دکتر فیروز حریرچی، دکتر حامد صدقی، دکتر محمد فاضلی، دکتر فرامرز میرزایی، دکتر وحید سبزیان پور، دکتر علی سلیم
مدیر اجرایی
نسرین عزیزی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
دکتر یحیی معروف؛ دکتر تورج زینی وند
ویراستار انگلیسی
دکتر نوربخش هوتی
پست الکترونیک
comparativeliterature90@yahoo.com
آدرس
کرمانشاه، باغ ابریشم، خیابان دانشگاه، دانشگاه رازی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات عربی، دفتر فصلنامه نقد و ادبیات تطبیقی کرمانشاه، 941-6714414
تاریخ ثبت در پایگاه
1393/09/06