Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1390/02/12 تا 1395/12/02 دارای رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1396/01/01 تا 1397/12/29 دارای رتبه ب (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1398/01/01 تا 1398/12/29 دارای رتبه ب (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1399/01/01 تا 1399/12/29 دارای رتبه ب (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1400/01/01 دارای رتبه ب (وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
ادبیات و زبانها
ناشر
دانشگاه رازی کرمانشاه
p-ISSN
2228-7639
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشگاه رازی کرمانشاه
آدرس اینترنتی
https://jccl.razi.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه رازی کرمانشاه
مدیر مسئول
دکتر تورج زینی وند
سر دبیر
دکتر یحیی معروف
مدیر اجرایی
نسرین عزیزی
ویراستار فارسی
دکتر یحیی معروف؛ دکتر تورج زینی وند
ویراستار انگلیسی
دکتر نوربخش هوتی
پست الکترونیک
comparativeliterature90@yahoo.com
آدرس
کرمانشاه، باغ ابریشم، خیابان دانشگاه، دانشگاه رازی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات عربی، دفتر فصلنامه نقد و ادبیات تطبیقی کرمانشاه، 941-6714414
محل نشر
کرمانشاه
تاریخ ثبت در پایگاه
1393/09/06