Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1399/01/01 تا 1399/12/29 دارای رتبه الف (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1400/01/01 تا 1400/12/29 دارای رتبه الف (وزارت علوم) بوده است.
دسته بندی موضوعی
حسابداری
ناشر
دانشگاه الزهرا
عنوان قبلی
پژوهش حسابداری، حسابداری و منافع جامعه
عنوان انگلیسی
p-ISSN
2783-2414
e-ISSN
2783-2163
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
تاریخ انتشار
1390/04/01
وابسته به
دانشگاه الزهرا (س)
تلفن
85692375(021)
آدرس اینترنتی
https://jaacsi.alzahra.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه الزهرا (س)
مدیر مسئول
دکتر علی رحمانی
سر دبیر
دکتر جعفر باباجانی
هیئت تحریریه
دکتر محمد حسین ستایش؛ دکتر جعفر باباجانی؛ دکتر محسن دستگیر؛ دکتر حسین سجادی؛ دکتر غلامرضا سلیمانی امیری؛ دکتر شهناز مشایخ؛ دکتر مهناز ملانظری؛ دکتر ذبیح الله رضایی؛ دکتر حسن یزدی فر
مدیر اجرایی
دکتر اعظم پاک‌خصال
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
jaacsi@alzahra.ac.ir
آدرس
تهران ، میدان شیخ بهایی شمالی، دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی،
تاریخ ثبت در پایگاه
1393/12/13