Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1383/08/01 تا 1395/12/29 دارای رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1396/01/01 تا 1397/12/29 دارای رتبه ب (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1398/01/01 تا 1398/12/29 دارای رتبه ب (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1399/01/01 تا 1399/12/29 دارای رتبه ب (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1400/01/01 دارای رتبه ب (وزارت علوم) می‌باشد.
ناشر
انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
p-ISSN
2345-6361
e-ISSN
271773461
تلفن
81023239(021)
آدرس اینترنتی
https://iaall.iranjournals.ir/
مدیر مسئول
عبدالحسین فقهی
سر دبیر
فرامرز میرزائی
مدیر داخلی
خدیجه(ندا) شاه محمدی
پست الکترونیک
aanjouman@yahoo.com
آدرس
تهران، بهجت آباد، خیابان پزشک، خیابان شهید دکتر حسن عضدی، پلاک76، طبقه2، اتاق 224
صندوق پستی
1597633145