Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1393/01/01 تا 1395/12/29 دارای رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1396/01/01 تا 1397/12/29 دارای رتبه ب (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1398/01/01 تا 1398/12/29 دارای رتبه ب (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1399/01/01 تا 1399/12/29 دارای رتبه ب (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1400/01/01 دارای رتبه ب (وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
جغرافیا
ناشر
دانشگاه تهران
p-ISSN
2383-1456
e-ISSN
2423-7779
قطع
رحلی
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشگاه تهران، موسسه جغرافیا
تلفن
61113526(021)
دورنگار
61113681(021)
آدرس اینترنتی
https://jurbangeo.ut.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه تهران، موسسه جغرافیا
مدیر مسئول
دکتر مهران مقصودی
سر دبیر
دکتر کرامت اله زیاری
مدیر اجرایی
سعید زنگنه شهرکی
تاریخ ثبت در پایگاه
1394/02/02