Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1392/12/19 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
روان‌شناسی
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
p-ISSN
2383-370X
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشگاه خلیج فارس بوشهر
تلفن
21473122(077)
دورنگار
31222339(077)
آدرس اینترنتی
www.jpid.pgu.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه خلیج فارس بوشهر
مدیر مسئول
پروفسور محمد نریمانی
سر دبیر
پروفسور مهناز مهرابی زاده هنرم
هیئت تحریریه
مدیر اجرایی
دکتر سوران رجبی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
آناهیتا مهرپور
ویراستار انگلیسی
دکتر علی پاکیزه
پست الکترونیک
jpid@pgu.ac.ir
آدرس
بوشهر، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، دانشکاه ادبیات و علوم انسانی، دفتر فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی
تاریخ ثبت در پایگاه
1394/03/06