Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1396/01/01 تا 1396/12/29 دارای رتبه A (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1397/01/01 تا 1397/12/29 دارای رتبه C (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1399/01/01 تا 1399/12/29 دارای رتبه C (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1398/01/01 تا 1398/12/29 دارای رتبه B (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1400/01/01 تا 1400/12/29 دارای رتبه B (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1401/01/01 دارای رتبه B (دانشگاه آزاد) می‌باشد.
دسته بندی موضوعی
اقتصاد
ناشر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
عنوان انگلیسی
economics journal
p-ISSN
2251-6212
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشگاه آزاد اسلامی
تلفن
44869665(021)
دورنگار
44869665(021)
آدرس اینترنتی
https://jae.srbiau.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه ازاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
مدیر مسئول
دکتر عباس معمار نژاد
سر دبیر
دکتر کامبیز هژبر کیانی
هیئت تحریریه
دکتر جمشید پژویان؛ دکتر اکبر کمیجانی؛ دکتر اسداالله فرزین وش؛ دکتر تقی ترابی؛ دکتر یگانه موسوی جهرمی؛ دکتر حمید شهرستانی؛ دکتر تیمور محمدی؛ دکتر کامبیز پیکارجو
مدیر داخلی
دکتر مریم ابراهیمی
پست الکترونیک
economicsjournal@srbiau.ac.ir
آدرس
تهران، میدان پونک، انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی، به سمت حصارک، خیابان سیمون بولوار، میدان دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکد مدیریت و اقتصاد
تاریخ ثبت در پایگاه
1394/11/27