Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1396/01/01 تا 1396/12/29 دارای رتبه C (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1397/01/01 تا 1397/12/29 دارای رتبه C (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1398/01/01 تا 1398/12/29 دارای رتبه C (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1399/01/01 تا 1399/12/29 دارای رتبه C (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1400/01/01 تا 1400/12/29 دارای رتبه C (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1401/01/01 دارای رتبه C (دانشگاه آزاد) می‌باشد.
دسته بندی موضوعی
اقتصاد
ناشر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
عنوان انگلیسی
Economics and Business Research
p-ISSN
2008-8396
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
تلفن
22573232(021)
آدرس اینترنتی
https://jebr.stb.iau.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب
مدیر مسئول
علی دهقانی
سر دبیر
تقی ترابی
هیئت تحریریه
دکتر محمد بامنی مقدم؛ دکتر مهدی صادقی شاهدانی؛ دکتر جاوید بهرامی؛ تیمور رحمانی؛ دکتر کامبیز هژیر کیانی؛ دکتر یگانه موسوی جهرمی؛ دکتر اصغر مشبکی
مدیر داخلی
مهری مهریزی
پست الکترونیک
jebr@azad.ac.ir
آدرس
تهران، خيابان شريعتي، پايين تر از حسينيه ارشاد،شماره 1051، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب، دانشكده مديريت و حسابداري
تاریخ ثبت در پایگاه
1395/11/11