Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1396/01/01 تا 1396/12/29 دارای رتبه B (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1401/01/01 دارای رتبه B (دانشگاه آزاد) می‌باشد.
این نشریه از تاریخ 1397/01/01 تا 1397/12/29 دارای رتبه A (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1398/01/01 تا 1398/12/29 دارای رتبه A (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1399/01/01 تا 1399/12/29 دارای رتبه A (دانشگاه آزاد) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1400/01/01 تا 1400/12/29 دارای رتبه A (دانشگاه آزاد) بوده است.
دسته بندی موضوعی
تربیت بدنی
ناشر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
Sport Biomechanics
p-ISSN
2476-4906
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان
تلفن
344944152(081)
دورنگار
34494157(081)
آدرس اینترنتی
http://biomechanics.iauh.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه ازاد اسلامی واحد همدان
مدیر مسئول
دکتر مهدی مجلسی
سر دبیر
دکتر نادر فرهپور
هیئت تحریریه
مهدی مجلسی؛ مهدی نمازی زاده؛ فرزام فرهمند؛ پاول آلارد؛ عباس معمارباشی؛ فرزان براتی؛ منصور اسلامی؛ محمد تقی کریمی؛ گیتی ترکمان
مدیر اجرایی
زهرا سیارپور
مدیر داخلی
لیلا جمشیدی
ویراستار فارسی
دکتر رضا صادقی شهپر
ویراستار انگلیسی
دکتر علی غلامی مهرداد
پست الکترونیک
sportbiomechanics@iauh.ac.ir
آدرس
همدان، شهرك مدني، بلوار امام خميني(ره)، بلوار پروفسور موسيوند، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان، دفتر مجله بيومكانيك ورزشي
صندوق پستی
734
تاریخ ثبت در پایگاه
1396/02/02