Skip to main content

روستا و توسعه

این نشریه از تاریخ 1384/01/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت علوم) می‌باشد.
دسته بندی موضوعی
علوم قرآن و حدیث
ناشر
وزارت جهاد کشاورزی
p-ISSN
1563-3322
قطع
جیبی
دوره انتشار
فصلنامه
تلفن
021- 42916452
دورنگار
021- 88892401
آدرس اینترنتی
http://rvt.agri-peri.ir
صاحب امتیاز
موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی
مدیر مسئول
دکتر سیدحسن کاظمی
سر دبیر
دکتر محمدحسین کریم
هیئت تحریریه
دکتر حسن افراخته، دکتر احمد اکبری، دکتر جواد ترکمانی، دکتر محمود دانشور کاخکی، دکتر صمد رحیمی سوره، دکتر اسدالله زمانی پور، دکتر حبیب الله زنجانی، دکتر عزت الله سام آرام، دکتر سیروس سلمان زاده، دکتر عباس شاکری، دکتر علی شکوری، دکتر اسماعیل شهبازی، دکتر مهدی طالب، دکتر محمد حسین کریم، دکتر علی اکبر مهرابی، دکتر سید جواد میر، دکتر سعید یزدانی
مدیر اجرایی
فرهاد بلادر
مدیر داخلی
فرهاد بلادر
ویراستار فارسی
محمد اسماعیل نوشمند
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
roosta-towse-e@agri-peri.ir
آدرس
تهران، خيابان كريمخان زند، خيابان حافظ، خيابان رودسر، پلاك 5، طبقه 10
صندوق پستی
1515-15815
تاریخ ثبت در پایگاه
1396/02/11