Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1397/09/06 دارای رتبه علمی-پژوهشی(حوزه علمیه) می‌باشد.
دسته بندی موضوعی
اخلاق
ناشر
پژوهشگاه قرآن و حدیث
عنوان قبلی
p-ISSN
2476-3640
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
تلفن
37176537(025)
دورنگار
37176560(025)
آدرس اینترنتی
http://ethics.riqh.ac.ir
صاحب امتیاز
پژوهشگاه قرآن و حدیث
مدیر مسئول
هادی صادقی
سر دبیر
هادی صادقی
هیئت تحریریه
مدیر اجرایی
محمد امین خوانساری
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
ethics@riqh.ac.ir
صندوق پستی
37148-54913
تاریخ ثبت در پایگاه
1396/02/16