Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1397/09/06 دارای رتبه علمی-پژوهشی (حوزه علمیه) می‌باشد.
دسته بندی موضوعی
اخلاق
ناشر
پژوهشگاه قرآن و حدیث
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
Moral Studies
p-ISSN
2476-3640
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
تلفن
37176537(025)
دورنگار
37176560(025)
آدرس اینترنتی
http://ethics.riqh.ac.ir
صاحب امتیاز
پژوهشگاه قران و حدیث
مدیر مسئول
دکتر هادی صادقی
سر دبیر
دکتر هادی صادقی
هیئت تحریریه
دکتر علیرضا آل بویه؛ دکتر عباس پسندیده؛ دکتر محسن جوادی؛ دکتر محمد‌تقی سبحانی‌نیا؛ دکتر حمید شهریاری؛ دکتر احد فرامرز قراملکی؛ دکتر محمد لگنهاوسن
مدیر اجرایی
دکتر محمد امین خوانساری
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
ethics@riqh.ac.ir
آدرس
قم، بلوار پانزده خرداد، بعد از شهرک جهاد، پژوهشگاه قرآن و حدیث (پژوهشکده اخلاق و روانشناسی)
صندوق پستی
37148-54913
تاریخ ثبت در پایگاه
1396/02/16