Skip to main content

میقات الحج(عربی)

متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
این نشریه از تاریخ 1394/11/29 دارای رتبه علمی-ترویجی(حوزه علمیه) می‌باشد.
دسته بندی موضوعی
فقه و اصول
ناشر
حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت  
عنوان قبلی
قطع
کتابی
دوره انتشار
دو ماهنامه
وابسته به
سازمان حج و زيارت
تلفن
820843-021
دورنگار
6428202-021
آدرس اینترنتی
http://hajj.ir/128
پست الکترونیک
beseh@haj.ir
آدرس
تهران، خيابان آزادي، سازمان حج و زيارت طبقه دوم
تاریخ ثبت در پایگاه
1386/09/08