Skip to main content

میقات الحج(عربی)

این نشریه از تاریخ 1394/11/29 دارای رتبه علمی-ترویجی(حوزه علمیه) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
فقه و اصول
ناشر
حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت  
عنوان قبلی
قطع
کتابی
دوره انتشار
دوفصلنامه
وابسته به
سازمان حج و زيارت
تلفن
820843(021)
دورنگار
6428202(021)
آدرس اینترنتی
http://miqat.hajj.ir
پست الکترونیک
beseh@haj.ir
آدرس
تهران، خيابان آزادي، سازمان حج و زيارت طبقه دوم
تاریخ ثبت در پایگاه
1386/09/08