Skip to main content

چیستا

دسته بندی موضوعی
ادبیات و زبانها
عنوان قبلی
قطع
مجله ای
دوره انتشار
ماهنامه
تلفن
678581(021)
دورنگار
66741059 (021)
آدرس اینترنتی
www.tchissta.com
صاحب امتیاز
پرویز ملک پور
مدیر مسئول
پرویز ملک پور
سر دبیر
پرویز شهریاری
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
آدرس
تهران
صندوق پستی
تهران، 593-13145
تاریخ ثبت در پایگاه
1386/11/10