Skip to main content
دسته بندی موضوعی
ادبیات و زبانها
قطع
وزیری
دوره انتشار
ماهنامه
وابسته به
محمود وحید زاده دستگردی
تلفن
750698
صاحب امتیاز
محمود وحید زاده دستگردی
سر دبیر
محمد وحید دستگردی
آدرس
خیابان کوروش کبیر- باغ صبا -خیابان سلیم
محل نشر
تهران
تاریخ ثبت در پایگاه
1386/11/30
وضعیت انتشار
توقف انتشار