Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1393/10/23 دارای رتبه علمی-ترویجی(حوزه علمیه) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
علوم قرآن و حدیث
ناشر
دانشگاه قرآن و حدیث
عنوان قبلی
حدیث اندیشه
عنوان انگلیسی
قطع
وزیری
دوره انتشار
دوفصلنامه
وابسته به
دانشگاه قرآن و حدیث
تلفن
37176146(025)
دورنگار
37785045(025)
آدرس اینترنتی
http://www.hadithvaandisheh.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه قرآن و حدیث
مدیر مسئول
محمد محمدی نیک (ری شهری)
سر دبیر
دکتر ناصر رفیعی
هیئت تحریریه
مدیر اجرایی
حسین صادقی فرد
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
محمد قنبری
ویراستار انگلیسی
آدرس
قم، بلوار 15 خرداد، چهار راه نوبهار، انتهای شهرک جهاد، دانشگاه قرآن و حدیث
تاریخ ثبت در پایگاه
1384/08/11