Skip to main content
دسته بندی موضوعی
علوم قرآن و حدیث
عنوان قبلی
p-ISSN
1681-8784
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها
تلفن
3334293(0611)
دورنگار
3334293(0611)
صاحب امتیاز
نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها
مدیر مسئول
دکتر محمود شکیب انصاری
سر دبیر
دکتر محمود شکیب انصاری
هیئت تحریریه
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
آدرس
اهواز - شهر دانشگاهی
صندوق پستی
186- 61355
تاریخ ثبت در پایگاه
1384/08/17