Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1397/11/24 دارای رتبه علمی-ترویجی (وزارت فرهنگ و ارشاد) می‌باشد.
دسته بندی موضوعی
علوم تربیتی
ناشر
دانشگاه فرهنگیان
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
Teacher professional development
p-ISSN
2476-5600
e-ISSN
2476-5619
قطع
وزیری
دوره انتشار
هفته نامه
وابسته به
دانشگاه فرهنگیان
تلفن
38262561(081)
دورنگار
38252890(081)
آدرس اینترنتی
http://tpdevelopment.cfu.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه فرهنگیان
مدیر مسئول
دکتر یحیی معروفی
سر دبیر
دکتر محمد رضا یوسف زاده
هیئت تحریریه
دکتر نعمت اله عزیزی؛ دکتر رحمت الله مرزوقی؛ دکتر سیروس قنبری؛ دکتر اردشیر شیری؛ دکتر فرهاد سراجی؛ دکتر نصراله عرفانی؛ دکتر حسین شمس؛ دکتر داریوش امینی؛ دکتر زهره کرمی
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
دکتر مریم ترکاشوند
ویراستار فارسی
دکتر محمد پاک نهاد؛ دکتر الهام عرفانی آداب
ویراستار انگلیسی
دکتر محمدهادی محمودی
تاریخ ثبت در پایگاه
1399/05/23