Skip to main content

توسعه حرفه‏ ای معلم

این نشریه از تاریخ 1397/11/24 دارای رتبه علمی-ترویجی(وزارت فرهنگ و ارشاد) می‌باشد.
دسته بندی موضوعی
علوم تربیتی
ناشر
دانشگاه فرهنگیان
عنوان قبلی
p-ISSN
2476-5600
e-ISSN
2476-5619
قطع
وزیری
دوره انتشار
هفته نامه
وابسته به
دانشگاه فرهنگیان
تلفن
38262561(081)
دورنگار
38252890(081)
آدرس اینترنتی
http://tpdevelopment.cfu.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه فرهنگیان
مدیر مسئول
دکتر یحیی معروفی
سر دبیر
دکتر محمد رضا یوسف زاده
هیئت تحریریه
دکتر نعمت اله عزیزی؛ دکتر رحمت الله مرزوقی؛ دکتر سیروس قنبری؛ دکتر اردشیر شیری؛ دکتر فرهاد سراجی؛ دکتر نصراله عرفانی؛ دکتر حسین شمس؛ دکتر داریوش امینی؛ دکتر زهره کرمی
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
دکتر مریم ترکاشوند
ویراستار فارسی
دکتر محمد پاک نهاد
ویراستار انگلیسی
دکتر محمدهادی محمودی
تاریخ ثبت در پایگاه
1399/05/23