Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1397/07/01 تا 1397/12/29 دارای رتبه علمی-ترویجی (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1400/01/01 دارای رتبه ج (وزارت علوم) می‌باشد.
دسته بندی موضوعی
علوم تربیتی
ناشر
دانشگاه فرهنگیان
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
New teacher training strategies
p-ISSN
2645-7156
e-ISSN
2645-7717
قطع
وزیری
دوره انتشار
دوفصلنامه
وابسته به
دانشگاه فرهنگیان
تلفن
87751280(021)
آدرس اینترنتی
https://itt.cfu.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه فرهنگیان
مدیر مسئول
سر دبیر
دکتر رضا ساکی
هیئت تحریریه
دکتر غلامعلی احمدی؛ دکتر سیدمحمدرضا امام جمعه؛ دکتر تقی آقاحسینی؛ دکتر محمود تلخابی؛ دکتر منیره رضایی؛ بیژن عبداللهی؛ شجاع عریان؛ دکتر نعمت اله موسی پور؛ دکتر شمسی نامی
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
دکتر اسد حجازی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
تاریخ ثبت در پایگاه
1399/05/23