Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1399/01/01 تا 1399/12/29 دارای رتبه ب (وزارت علوم) بوده است.
این نشریه از تاریخ 1400/01/01 دارای رتبه ب (وزارت علوم) می‌باشد.
دسته بندی موضوعی
جغرافیا
ناشر
دانشگاه لرستان
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
Geographical Studies of Mountainous Areas
e-ISSN
2717-2325
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشگاه لرستان
آدرس اینترنتی
https://gsma.lu.ac.ir/index.php?&slct_pg_id=38&sid=1&slc_lang=fa
صاحب امتیاز
گروه جغرافیای دانشگاه لرستان
مدیر مسئول
دکتر حوریه مرادی
سر دبیر
دکتر تقی طاوسی
هیئت تحریریه
دکتر مسعود بیژنی؛ دکتر وکیل حیدری ساربان؛ دکتر وحید ریاحی؛ دکتر محسن شاطریان؛ دکتر حسین شعبانعلی فمی؛ دکتر تقی طاوسی؛ دکتر فرهاد عزیزپور؛ دکتر موسی عابدینی؛ دکتر خلیل کلانتری؛ دکتر حسین نظم فر؛ دکتر داریوش یار احمدی؛ دکتر رضا زارعی سهامیه؛ دکتر بهروز نصیری
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
دکتر فرهاد جوان
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
دکتر امید جمشیدزهی
پست الکترونیک
gsmalu.ac.ir
آدرس
لرستان، خرم­آباد، کیلومتر 5 جاده تهران ـ خرم­آباد، دانشگاه لرستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیا، طبقه سوم. دفتر نشریه
تاریخ ثبت در پایگاه
1400/03/25