Skip to main content
دسته بندی موضوعی
میان رشته ای
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
New advances in educational management
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
تلفن
09354769933
آدرس اینترنتی
https://naiem.ir/fa
صاحب امتیاز
اقای علی جباری با همکاری انجمن علمی مطالعات برنامه درسی استان کرمان
مدیر مسئول
دکتر اکبر جدیدی محمدابادی
سر دبیر
دکتر رضا صابری
هیئت تحریریه
دکتر رضا صابری؛ دکتر پروین سالاری چینه؛ دکتر بدرالسادات دانشمند؛ دکتر اکبر جدیدی محمدابادی؛ دکتر زهرا زین الدینی؛ دکتر حمیدرضا دعاگویی؛ دکتر مهرانگیز علی نژاد؛ دکتر فیروز محمودی؛ دکتر براتعلی منفردی راز؛ دکتر مجید رضایی راد؛ دکتر حسین خنیفر؛ دکتر زهره سعادتمند
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
a.jabbari@khuisf.ac.ir
آدرس
کرمان - میدان خواجو ابتدای خیابان سرباز – نبش سلمان فارسی - پردیس دانشگاه فرهنگیان – انجمن علمی مطالعات برنامه درسی استان - کدپستی : ۷۶۱۶۶۱۳۷۸۳
تاریخ ثبت در پایگاه
1400/05/09