Skip to main content
دسته بندی موضوعی
جغرافیا
عنوان قبلی
e-ISSN
2820-977X
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
تلفن
09217043209
آدرس اینترنتی
http://geo2.ir
صاحب امتیاز
دکتر حسنعلی ترنج
مدیر مسئول
دکتر حسنعلی ترنج
سر دبیر
دکتر رضا التیامی نیا
هیئت تحریریه
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
صادق ثقفی اصل
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
geo148888@gmail.com
آدرس
یاسوج - دانشگاه یاسوج - بازارچه مرکزی دانشگاه- بغل دانشکده ادبیات
تاریخ ثبت در پایگاه
1401/09/29